neděle 16. června 2024

Medvídci Ka a Neka

Medvídci Ka a Neka jsou naučné obrázkové kartičky navržené tak, aby formou hry pomáhaly budovat zdravý rozvoj dětské osobnosti. Autorkou je Jana Holubová, která vystudovala pedagogiku. Nyní pracuje jako koučka, dříve několik let působila ve školství, kde se zaměřovala na podporu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Je rovněž šéftrenérka programu Děti na startu, který motivuje i ty nejmenší děti k pohybu. V oblasti dětské terapie pomáhá dětem ve zdravém seberozvoji a jako lektorka také pracuje pro Státní zdravotní ústav.

Medvídci Ka a Neka je dílo od nakladatelství Passparta, které se zaměřuje na vydávání odborných publikací z oblastí pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Všechny informace jsou u nich vědecky ověřené a vyzkoušené.

Obrázkové karty s úplnou absencí textu budují emoční uvědomění. Pomáhají s rozpoznáním a popisem emocí, děti se lépe vyznají v emočním stavu svém, ale i ostatních.

Konkrétně sada obsahuje 54 pevných barevných karet ve velikosti 10 × 10 cm, které jsou umístěny v uzavíratelné krabičce. Uvnitř se dále nachází doprovodný sešit, ukazující, jak se kartičky používají. Vhodné pro děti od 3 let. V edici Obrázkové karty již vyšlo: Co patří k sobě?, Co potřebují lidé při práci?, Jak to bude dál?, Radost, smutek nebo vztek? či třeba Jóga pro děti.

Ka a Neka vyjadřují kladné nebo záporné rysy medvídků. Jednotlivé karty jsou univerzální, nejsou popsané (je to lepší pro dětskou představivost) - liší se pomocí barev. Například černé pozadí značí strach, červené - vztek a například růžová je radost. V balení jsou i párové a doplňkové karty. S jejich pomocí lze vytvářet i různé příběhy.

Jsou inspirovány faktickými poznatky z oblasti vývojové a dětské psychologie, speciální pedagogiky a neurovědy. Karty povzbuzují životně důležité dovednosti pro pochopení všeho, co se týká zdravého JÁ: sebevědomí, sebepřijetí, sebehodnoty či sebereflexe. Jsou oporou pro budování vztahů s ostatními lidmi, učí porozumění emočním stavům a pomáhají nalézat řešení životních situací. Umožňují dětem komunikovat, vést rozhovory a dávají hlas i těm, kteří potřebují pomoci s vyjádřením pocitů.

Naučné obrázky ukazují různou škálu emocí a pocitů a mají pomoci s jejich vyjádřením. Jsou zaměřené na rozvoj osobní inteligence, sociální interakce a motivace. Důležité je karty dětem představit, aby pochopily jejich podstatu.  Lze využít několik možných technik použití karet.Vhodné jsou různé otázky s cílem dopátrat se odpovědí. Diskutovat o tom, co danou emoci vlastně způsobilo. Dítě hravou formou pomocí karty může vyjádřit svoji emoci. Mohou si například vybrat medvídka, který odráží jejich momentální stav.

Nakladatelství Pasparta Publishing, s.r.o. se zaměřuje na vydávání odborných publikací z oblastí pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Vydává tituly, které zájemcům přinášejí informace a know-how použitelné v praxi, knihy pro děti (např. speciální piktogramové knihy a pracovní listy) i beletrii. Nakladatelství vedle vydávání knih pro různé cílové skupiny (pedagogové, asistenti pedagoga, psychologové a další odborníci, rodinní příslušníci lidí s hendikepem i tito lidé samotní) připravuje také didaktické pomůcky a pořádá různé vzdělávací akce.

Cílem a posláním je prostřednictvím všech aktivit zlepšovat každodenní život dětí a lidí s hendikepem. Jejich rodinným příslušníkům a odborníkům, kteří s nimi pracují, pak poskytnout v praxi tolik potřebné informace a návody, jak v každodenním životě při řešení různých problémů postupovat. Dbají na to, aby všechny informace byly vědecky ověřené a v praxi vyzkoušené. Nakladatelství také funguje jako sociální podnik, který vytváří kvalifikované pracovní pozice pro lidi s autismem. Aktuálně mají v nabídce více než 100 knižních titulů a didaktických pomůcek.

Velice děkuji nakladatelství Pasparta za poskytnutí recenzního výtisku!

3 komentáře: